+994 70 367 60 17
inshaat@rezident.az

Beton tikililər

Tikintidə bir çox materiallardan istifadə edilir.Lakin ən geniş istifadə olunan material dəmir- beton, əhəng daşı, kərpic və digər süni üsullarla hazırlanmış hörgü məmulatlarıdır.

Dəmir-beton konstruksiyalar beton və ya dəmir-beton özüldən, döşəmədən, rigeldən, mərtəbə arası tavadan, tağdan və digər formalardan ibarətdir. Beton, müəyyən edilmiş nisbətdə qum, çınqıl, sement və su qarışığından hazırlanır.Beton dəmir armaturlarla birlikdə hazırlandıqda dəmir-beton məmulatı adlanır. Bu məmulat tikintidə ən çox istifadə edilən qarışıqdır.

Beton tikililərin üstünlükləri:

1.Beton konstruksiyalar təbiət hadisələrinə qarşı dözümlüdür. Betonun ömrü uzandıqca davamlılığı da artar, beton ilkin möhkəmliyinə 28 gündə nail olur.

2.Dəmir-beton konstruksiyanın 1000 dərəcə istidə 2.5cm qalınlığında olan betondan içindəki dəmirə temperaturun keçməsi və onun istiliyin 500 dərəcəyə çatması üçün bir saat vaxt lazımdır. Buna görə də beton tikintilər yanğına qarşı dayanıqlıdırlar.

3.Məmulatın tərkib materiallarını tədarük eləmək asandır.

4.Formaya salınması çox asandır, qəliblə hər çeşidli formalara salmaq mümkündür.

5.Yük götürmə qabiliyyəti yüksəkdir. Lakin unutmamaq lazımdır ki, bu xüsusiyyət betonun qarışdırılması ilə əlaqədardır.

Beton tikintilərin eybləri:

1.Anoloji konstruksiyalara nisbətdə çox ağırdırlar.

2.Səs, nəm və temperatur izolyasiyası aşağı səviyyəlidir.

3.Tikilinin maliyyə xərclərinin artırır.